XMILE is een biologisch brandstofadditief, de enzymen in het product zorgen voor een katalyserende reactie waardoor de brandstofkwaliteit sterk verbeterd. Een lager brandstofverbruik en minder belasting voor het milieu is het gevolg.
Image module

Milieu en duurzaam ondernemen
De overheid steeds hogere eisen op het gebied van milieu. Ecologisch verantwoord ondernemen is tegenwoordig meer dan alleen maar een mooi imago voor de buitenwereld. Het is niet meer van deze tijd om geen rekening te houden met schadelijke uitstoot en duurzaamheid. Natuurlijk is de balans tussen rendement uit uw onderneming en maatschappelijke belangen ontzettend belangrijk. Daarom is XMILE uitermate geschikt om deze balans te bereiken. Optimaal rendement uit uw machinepark met een zo laag mogelijke schadelijke uitstoot bereikt u simpelweg met maar één product; XMILE

Haal meer uit uw brandstof met XMILE XMILE is een brandstof biokatalysator op basis van enzymen. Deze enzymen in XMILE bewerken de brandstof waardoor een betere en snellere verbranding tot stand komt. De betere verbrandingseigenschappen zorgen ervoor dat er minder brandstof verbruikt wordt, de uitstoot van schadelijke stoffen lager is en de motor schoner wordt.
Een betere verbranding brengt dus tal van voordelen met zich mee. Voordelen voor portemonnee en milieu. Specifieker:

  • Tot 8% minder brandstofverbruik; de kosten van XMILE worden al gecompenseerd bij een besparing van zo’n 1,5%… geen moeilijke afweging dus.
  • De motor loopt soepeler en stiller; zeker bij de wat oudere motoren is het verschil opzienbarend in vergelijking met de werking op onbehandelde brandstof.
  • Aanzienlijke afname van rook en roetuitstoot; geen zwarte walm meer uit de schone uitlaatpijpen.
  • Demotorisschoner;kleppen,injec- toren, katalysator en filters blijven schoner. Minder slijtage betekent een langere levensduur van verschillende motoronderdelen.
  • Het gebruik van XMILE brandstof ontlast het milieu. De motoren stoten minder CO2, NOx en onver- brande brandstofresten uit.

Gebruik van een XMILE brandstof geeft resultaat bij iedere verbrandingsmotor. Voor de volgende sectoren biedt XMILE naast de genoemde voordelen specifieke oplossingen dan wel mogelijkheden:

Tankstations
Het bieden van een premium brandstof is niets nieuws tegenwoordig. Het bieden van een premium brandstof die daadwerkelijk besparing geeft, is dat wel. Voor tankstations die niet gebonden zijn aan de grote olieconcerns, is XMILE de ideale mogelijkheid een premium brandstof te verkopen. Ondersteund door de door XMILE geleverde marketingtools, verhoogt de pomphouder zijn afzet en klanten binding. Zijn klanten rijden meer kilometers op een liter brandstof en betalen graag het prijsverschil, simpelweg omdat XMILE resultaat geeft.

Transportsector
Als geen ander wil een transporteur bij zijn vrachtauto’s zoveel mogelijkkilometerspertankzien.Testen tonen aan dat dit bijgebruik van een XMILE brandstof daadwerkelijk het geval is. Inmiddels gebruiken ook taxi bedrijven XMILE.

Off-road sector
Agrarische bedrijven, wegenbouwers, loonbedrijven, voor al dit soort bedrijven is de brandstofkwaliteit van groot belang. Vanwege de vaak moeilijkere bedrijfsomstandigheden, brandstofopslag problemen en toevoeging bio componenten aan brandstoffen, hebben veel bedrijven te maken met aan brandstof gerelateerde technische problemen. Uitval en stilstand van tractoren, kiepwagens, kranen, shovels e.d. is het laatste wat men wil. Door de eigenschappen van de XMILE brandstof behoren veel van deze problemen tot de verleden tijd.

Gebruik XMILE
XMILE wordt door uw brandstofleverancier in een verhouding van 1:10.000 aan de brandstof toegevoegd. Dus met 1 liter XMILE kan 10.000 liter benzine of diesel worden behandeld. XMILE is een biologisch additief, een enzymen samenstelling vermengd in kerosine, dus geen gevaarlijk chemisch product. Er kan ook absoluut geen schade aan motoren ontstaan door het gebruik van XMILE, er vindt geen aantasting plaats van metaal, pakkingen of coatings. Integendeel, ervaringen van technici, motoren dealers en specialisten geven aan dat XMILE bijdraagt aan een aanzienlijk schonere motor.

Wilt u meer weten over XMILE, bekijkt u de website www.xmile.eu ook eens. Naast alle relevante informatie, vindt u hier verschillende downloads, testrapporten en een documentaire over XMILE.