Achterhoek rijdt Groen

Kuster Olie wil in het kader “Kuster cares for nature” een bijdrage leveren voor een schoner milieu. Bij het tankstation Wijnbergen in Doetinchem en in Borculo aan de Nettelhorsterweg kan Groengas getankt worden. Hieronder vindt u meer informatie over Groengas.

Aardgas of groen gas?
Aardgas (ook wel Compressed Natural Gas genoemd) is een fossiele brandstof. Het ontstaat nadat plantenresten diep in de aardbodem zijn vergaan.
Rijden op aardgas is een opstapje naar rijden op groen gas. Groen gas is op dit moment de schoonste en meest duurzame brandstof waar auto’s op kunnen rijden. Groen gas wordt geproduceerd uit biomassa (bijvoorbeeld koeienmest, of huisvuil). Vervolgens wordt het gezuiverd tot aardgaskwaliteit. Via het bestaande gasnet wordt het groen gas in Wijnbergen aan de pomp geleverd door de AGEM (Achterhoekse Groene Eenergiemaatschappij). Door middel van een certificaat is het groen gas gegarandeerd duurzaam.
Groen gas heeft als voordeel dat het geen fossiele brandstof is, maar ontstaat door biologische processen uit organisch materiaal (zoals gft-afval, mest en rioolslib). Dat maakt het een schone én duurzame energiebron. Op groen gas rijdt u klimaatneutraal en op brandstof uit de regio.
Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, kunnen aardgasvoertuigen nu gewoon op groen gas rijden. Met het gebruik van aardgas staat u dus aan de wieg van een schone toekomst.

Image module
Groengas is voordelig

Lagere brandstofkosten
Vanaf 12.000 km/jaar is rijden op groengas financieel aantrekkelijk ten opzichte van traditionele brandstoffen. Hoewel in aanschaf wat duurder dan een benzineauto, verdienen de extra kosten van een aardgasauto zich door de lage brandstofkosten snel terug.
Lagere bijtelling
Veel aardgas personenauto’s kennen een energielabel A en vallen qua bijtelling in het 20%-bijtellingtarief.
Motorrijtuigenbelasting
Daarnaast is de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor een aardgasauto gelijk aan het goedkoopste alternatief, in dit geval dat van een benzineauto.
Minder onderhoud
Daarnaast vraagt de aardgasmotor minder onderhoud, omdat de brandstof zeer schoon verbrandt.

Image module
Groengas is schoon

Hét voordeel van groengas is dat aardgasvoertuigen veel minder vervuilende stoffen uitstoten dan voertuigen die rijden op benzine, diesel of lpg. Groengas bestaat voor het grootste gedeelte uit methaan. Hierdoor levert het per eenheid energie het minste kooldioxide, het gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect. Verder produceert een aardgasmotor minder verzurende emissies dan traditionele brandstoffen.
De uitstoot van fijn stof is bij groengasauto’s vrijwel nul. Rijden op aardgas is dus goed voor het milieu. Maar ook voor de gezondheid: stikstofdioxide en fijn stof zijn zeer schadelijk voor luchtwegen en longen.
In steeds meer steden worden milieuzones ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daar geldt een verbod voor vervuilende vrachtauto’s. Maar een aardgasvrachtwagen heeft wel toegang tot die binnenstedelijke milieuzones.

Image module
Groengas is veilig

Groengas is lichter dan lucht en als het in de open lucht vrijkomt, vervliegt het snel. Het ontbrandt – in tegenstelling tot benzine en lpg – alleen bij een bepaalde gas-luchtverhouding (5 tot 15%).Ook ligt de ontstekingstemperatuur van groengas hoger dan die van benzine. Groengas vat dus minder gemakkelijk vlam dan benzine. Ook in het voertuig zelf is groengas veilig. Aardgastanks zijn beter tegen aanrijdingen bestand dan de gewone benzinetank. Aardgas wordt opgeslagen in cilinders met een wanddikte van 10 tot 20 mm, gemaakt van aluminium, staal of koolstofvezels van hoge sterkte.

Image module
Groengas is stil

Aardgasvoertuigen zijn 3 tot 6 dB stiller dan dieselvoertuigen. Vooral in stedelijke gebieden is dit een belangrijk voordeel: logistiek vervoer rijdt meestal op diesel. Zeker voor transport in de nacht of vroege ochtend levert dat een aanzienlijk voordeel op. Doordat een aardgasmotor minder trilt dan een dieselmotor, slijt de motor minder en zijn de onderhoudskosten lager.